تست صدا

توجه
لطفا در ساعت اولیه وارد آزمون شوید و آزمون خود را به ساعات پایانی موکول ننماید.
زبان آموزان می بایست حداکثر تا ساعت 21 روز آزمون اقدام به شروع آزمون نمایندو فقط تا ساعت 23 امکان حضور در آزمون را دارند. ساعت 23، فارغ از ساعت شروع آزمون، سامانه بسته خواهد شد.
زبان آموز گرامی : در صورت واجدشرایط بودن درآزمون ، گزینه شروع برای شما فعال می باشد.

زبان آموز گرامی

  • ضروریست تست صدا را قبل از ورود به آزمون پخش و از شنیدن آن مطمئن شوید و سپس اقدام به شروع آزمون نمایید.
  • درصورت عدم شنیدن تست صدا ، کلیه موارد مربوط به نرم افزار سیستم خود را بررسی و درصورت عدم رفع مشکل با پشتیبانی تماس حاصل نمایید.
  • لازم به ذکر است عواقب ناشی از عدم رعایت مورد فوق برعهده زبان آموز می باشد.

نکته مهم در مورد قطع شدن اینترنت زبان آموزان

  1. زبان آموزان گرامی ، چنانچه به هر دلیل (قطعی اینترنت، بستن صفحه آزمون ، مشکل موبایل و کامپیوتر و...) از صفحه آزمون خارج شدید،نیاز به پیگیری از پشتیبانی وجود ندارد. زیرا شما امکان ورود مجدد و ادامه آزمون تا پایان زمان مشحض شده را دارید . بنابراین در صورت وقوع این موضوع ، هرچه سریعتر به صفحه آزمون باز گردید.
  2. قبل از شروع آزمون از خاموش بودن فیلتر شکن سیستم خود اطمینان حاصل نمایید.
  3. برای توضیحات بیشتر به فایل راهنما مراجعه نمایید.